จิตวิทยาการพนัน กับการรู้เท่าทันตนเอง – Gclub Platinum

[ad_1]

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าเมื่อเข้าไปในคาสิโน ทำไมบางคนจึงไม่สนุกกับการพนัน และทำไมบางคนจึงหยุดเล่นการพนันไม่ได้ กระบวนการทางจิตวิทยามีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้

จิตวิทยา คืออย่างแม่นยำ ศาสตร์แห่งการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นเหตุผลอธิบายเกี่ยวกับ ความคิด จิตใจ ของทั้งมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นในทุกการกระทำ รวมถึงพฤติกรรม จึงมีนักจิตวิทยาทำการศึกษาค้นคว้าเหตุผลของการกระทำ และพฤติกรรมนั้นๆ เสมอ จะไม่เว้นแม้อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของการเล่นการพนันในคาสิโนด้วยเช่ไก่ัน
Angela Dzyunzyak นักศึกษาปริญญาเอก สาขาจิตวิทยา จาก brock universsity ประเทศแคนาดา เธอมีความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นพนันของมนุษย์ จึงได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา โดยเธอได้ตั้งข้อสังเกตว่า ก็อาจต้องการคนบางคนได้เข้าไปในคาสิโนครั้งแรก ได้รับลองเล่นการพนัน แล้วไม่คิดกลับไปเล่นอีก อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกัน คนบางคนเข้าไปในคาสิโนครั้งแรก ได้รับลองเล่นการพนัน และหยุดเล่นไม่ได้รับจนกระทั่งหมดตัว สิ่งที่พื้นที่คนสองกลุ่มนี้ ก็อาจต้องการความคิด และการตัดสินใจที่ต่างกันออกไป แม้จะใช้บริการคาสิโนที่เดียวกัน ในเวลาเดียว เธอสันนิษฐานว่า สิ่งที่ควบคุมให้คนทั้งสองกลุ่มนี้แตกต่างกัน เกิดจากกลไกในสมองของพวกเขานั่นเอง
แองเจลาจึงได้เริ่มทำการทดสอบ โดยใช้คนจำนวน 4สิบ ของเรา’ จะไม่อาจต้องการการพิจารณาทำการเล่นพนันในคาสิโน และทำการบันทึกข้อมูลการทำงานและปฏิกริยาของสมองเมื่อผู้เล่นชนะพนัน โดยให้ผู้รับการทดสอบเข้าร่วมเล่นเกมส์พนันในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์ไพ่ การแข่งขันกดปุ่มเร็ว และเกมส์อื่นๆในคาสิโน โดยจะทำการบันทึกคลื่นสมองและตำแหน่งเวลาที่ผลตอบสนองสะท้อนกลับไปยังผู้เล่นพนัน และยังทำการวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นสมองที่บันทึกได้จำลองเป็นภาพสมอง และระบายส่วนของสมองที่ทำงานเมื่อเล่นการพนันในคาสิโนด้วยสีชมพู
เช่นเดียวกับแองเจลายังได้เก็บข้อมูลดขนาดลง้านบุคลิกภาพของผู้เข้าร่วมการทดลองเล่นพนันในคาสิโน เพื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการวิเคราะห์เป็นถ้า สิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมการเล่นพนันในคาสิโนคืออะไรกัแน่
ซึ่งจากการทดลองได้ข้อสรุปว่า หากผู้เข้าร่วมการทดลองในคาสิโน ก็อาจต้องการข้อมูลสึกตื่นเต้นมากเมื่อชนะ ก็จะส่งผลให้ก็อาจต้องการพฤติกรรมการเล่นพนันมากไปด้วย เนื่องจากเมื่อคุณู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ จะส่งผลให้คุณอยากชนะเพื่อให้เข้าใจสึกตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นอีกเรื่อยๆ สอดคล้องกับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่กล่าวไว้เป็นถ้า ลักษณะหรือการตอบสนองเมื่อเกิดการแพ้หรือชนะ จะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะมีพฤติกรรมอย่างไรต่อไป
ดังนั้นหากคุณเป็นคนที่เข้าใจสึกตื่นเต้นและมีความสุขมากทุกครั้งเมื่อคุณชนะการพนัน หรือเมื่อเล่นเกมส์ในคาสิโนชนะ หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นผู้บนเพลิดเพลินและสนุกกับการพนันมากกว่าคนที่เข้าใจสึกตื่นเต้นเล็กน้อย หรือไม่เข้าใจสึกตื่นเต้นเลยเมื่อเล่นการพนันในคาสิโน งานวิจัยของแองเจลาชิ้นนี้นับว่ามีมืออาชีพอย่างยิ่งต่อการบำบัดรักษาผู้บนก็อาจต้องการอาการติดการพนัน

บทความที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการพนัน กับการรู้เท่าทันตนเอง

[ad_2]

บาคาร่า